Lär er mer om CE-märkning och hur ni ska arbeta

  1. Home
  2. /
  3. företagande
  4. /
  5. Lär er mer om CE-märkning och hur ni ska arbeta

Lär er mer om CE-märkning och hur ni ska arbeta

Posted in : företagande on by : Dorothy Dare

Inom Europa har vi många lagar och regler som Europaparlamentet och ministerrådet stiftar tillsammans. Det är alltså folkvalda politiker som har makten över vilka lagar som EU antar.

När det kommer till olika produkter som får säljas finns det flera olika certifieringar, beroende på vilka produkter det handlar om. En del produkter behöver CE-märkas. När en produkt har CE-märkningen har den en fri rörlighet inom den europeiska marknaden, utan undantag.

Det finns många lagar och regler kring de olika certifieringarna. Du behöver vara väldigt insatt för att veta vad som egentligen gäller. Om du vill sälja varor som kräver en märkning är det en god idé att anlita experter inom området. Ta en titt online och lär er mer om vad CE-märkning är och varför ni behöver det för era produkter.

Märkningen har funnits med sedan början

I början av 90-talet när EU bildades tillkom även CE-märkning för produkter. Det var ett sätt för tillverkare att visa sina kunder att de följer de strikta regler som EU bestämt om. Det gäller inte minst miljö, säkerhet och hälsa. Om en vara är CE-märkt vet kunderna att den håller en hög klass.